zavrieť x

05.04.2019

2777

O vaše dieťa sa staráme profesionálne a zodpovedne!

Milí rodičia,
opäť prichádza letný čas, čas prázdnin a mnohí z vás premýšľajú, kam a či vôbec vybrať vašej ratolesti letný tábor. Automatická reakcia milujúceho rodiča na odchod dieťaťa do detského tábora, je prirodzene strach. Tento nepríjemný pocit môžete ukotviť na minimálnu mieru niekoľkými krokmi: vybrať si solventnú cestovnú kanceláriu, zbierať dostatok informácií o programe, či priebehu tábora a zaujímať sa o to, kto pre vaše dieťa vytvára nezabudnuteľné letné dobrodružstvá s úsmevom na tvári. Dovoľte nám preto touto cestou priblížiť práve posledný bod – systém výberu a vzdelávania animátorov v CK Slniečko.
Naši animátori a hlavní vedúci prechádzajú pred turnusmi radou školení, ktoré sú podmienené dlhoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi. Tvorba vzdelávacieho procesu neustále napreduje a predstavuje štandard, ktorý zabezpečuje poskytovanie kvalitných animačných služieb.
Pár riadkov by sme radi venovali hlavným vedúcim, ktorí predstavujú zhmotnenie zodpovednosti a kvality letného tábora. Sú to práve plecia hlavného vedúceho, ktoré nesú „ťarchu“ vytvorenia bezpečného prostredia pre vaše dieťa v tábore. Prvým krokom zvládnutia náročných povinností je špeciálne školenie, ktoré musí absolvovať každý. Hlavní vedúci si osvojujú predovšetkým zvládanie krízových situácií, zručnosti v oblasti komunikácie, koordinácie animačného tímu, základy prvej pomoci, či sociálne a pracovné kompetencie. V našej cestovnej kancelárii  sú hlavní vedúci zodpovední ľudia s niekoľkoročnou praxou. Tu by sme radi upozornili, že predchádzajúca prax je nutnou podmienkou pri vykonávaní pozície hlavného vedúceho na letných táboroch. Ich úlohou je dozerať na celý priebeh letného tábora a koordinovať animačný tím tak, aby bola práca v súlade s potrebami a záujmami dieťaťa v tábore.  Hlavnými vedúcimi sa stanú iba tí najlepší z najlepších.
Každý animátor taktiež prechádza procesom vzdelávania. Tento proces je podmienený povinnou účasťou na castingoch, školeniach, online vzdelávaní a následnom testovaní. Počas absolvovania je budúci animátor oboznámený s metódami vykonávania animátorskej činnosti prostredníctvom workshopov. Metódy v sebe obsahujú základy psychológie, prácu s dynamikou skupiny, základy prvej pomoci, práva a povinností animátora, potrebné kompetencie tak, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k porušovaniu práv a záujmov dieťaťa.
Animátor je povinný dodržiavať povinnosti, ktoré má vytýčené v zmluve. Ich dodržiavanie sleduje hlavný animátor daného turnusu a v prípade ich porušenia, je ihneď konfrontovaný a podľa závažnosti sa rozhoduje o ukončení spolupráce, či už počas daného turnusu alebo nasledujúcej spolupráce.
Ďalšou základnou a nevyhnutnou podmienkou pri záujme o animovaní v letných táboroch, je absolvovanie minimálne jednej školy v prírode organizovanou našou cestovnou kanceláriou, pod vedením hlavného vedúceho a skúsených pedagógov. Získaná prax a skúsenosti sú teda nevyhnutné k vykonávaniu animátorstva počas leta.

Radi by sme ubezpečili všetkých rodičov, ktorí rozmýšľajú nad voľbou výberu práve jedného z našich táborov, že naši kolegovia sú zodpovední, spoľahliví, svoju prácu vykonávajú pre radosť detí. V zmysle našej práce netolerujeme ani štipku násilia, nevhodného správania, požívanie nelegálnych látok, či nevhodného konania v súvislosti s deťmi. V prípade zistenia týchto javov je animátor okamžite vylúčený z tábora.

Veríme, že sme vaše obavy znížili na minimum a pri výbere letného tábora pre vaše dieťa si vyberiete práve nás. Sme to práve my, kto už takmer 24 rokov funguje na trhu ako odborník na detskú rekreáciu a prioritne zabezpečuje pre vaše deti bezpečné a príjemné prostredie v letnom tábore.

Tím CK Slniečko vám ďakuje za prejavenú dôveru.

f

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím