AKTUÁLNY PREHĽAD: Posledné voľné miesta so zľavou 👉 Letné tábory 2024 

Kariéra

Hľadáme nových členov do tímu CK Slniečko!

Milí naši budúci kolegovia, animátori!

Opäť po roku prebieha v CK Slniečko nábor animátorov, hlavných vedúcich a zdravotníkov. Našou podmienkou je plnoletosť a vaša trestná bezúhonnosť. Budeme vás potrebovať!

Vek nad 18 rokov (právne spôsobilá osoba), bezúhonnosť (bez záznamu v registri trestov), komunikatívnosť, optimizmus, tímový hráč, aktívny prístup, zodpovednosť, bezkonfliktnosť, rešpektovanie autorít a pravidiel, zdravé sebavedomie, dochvíľnosť, poriadkumilovnosť, správny prístup k deťom (otvorenosť, spravodlivosť, srdečnosť, akceptácia rôznorodostí).

Zodpovednosť, komunikatívnosť, optimizmus, tímový hráč, aktívny prístup, bezkonfliktnosť, rešpektovanie autorít a pravidiel, zdravé sebavedomie, dochvíľnosť, poriadkumilovnosť, odborné vzdelanie.

 

Podmienky: odborne spôsobilá osoba - lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár. Za zdravotníka sa nepovažuje absolvent kurzu Slovenského Červeného kríža, kurzu prvej pomoci, ani študent (medik).

Máš vek nad 21 rokov, vieš sa postarať o správny chod turnusu? Nič ťa nerozhádže? Vieš sa k problémom postaviť čelom a brať to ako výzvu? Vieš si poradiť s náladami a vrtochmi detí, animátorov, pani učiteliek? Si človekom s nezlomným optimizmom a so zmyslom pre zábavu a humor?

 

Podmienky: účasť na školení hlavných vedúcich, výhodou je pedagogické vzdelanie.

Dostatočné pedagogické zručnosti, primeraný vzťah k práci s deťmi a tínedžermi, dostatok trpezlivosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, optimizmus, tímový hráč, aktívny prístup, bezkonfliktnosť, odbornosť.

 

Podmienky: platné osvedčenie na výkon odborného výcviku (platná licencia).