Nezabudnuteľné letné tábory so zľavou 35 €. Letné tábory 2024

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor 2024

Rady a tipy 17.01.2024 10433x

V roku 2024 sa podmienky pre získanie rekreačného poukazu v zásade nemenia. Zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie majú nárok u zamestnávateľa na rekreačný poukaz. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o jednoduchom spôsobe, akým získať financie až do výšky 275 € na rekreáciu alebo detský letný tábor.

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor

V roku 2024 sa podmienky pre získanie rekreačného poukazu v zásade nemenia. Zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie majú nárok u zamestnávateľa na rekreačný poukaz. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o jednoduchom spôsobe, akým získať financie až do výšky 275 € na rekreáciu alebo detský letný tábor.

Kto má nárok na rekreačný poukaz?

Zamestnanec, ktorý je zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov viac ako dva roky. Nárok na rekreačný poukaz majú aj zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Čo sú oprávnené výdavky pre priznanie príspevku na rekreáciu v roku 2024?

Účelom príspevku na rekreáciu (buď vo forme rekreačného poukazu alebo preplatenia nákladov) je úhrada tzv. oprávnených výdavkov:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území SR,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,
 • ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Aká je hodnota príspevku od zamestnávateľa?

 • 55% z hodnoty rekreácie,
 • maximálne do výšky 275 € (príklad: ak je hodnota rekreácie 500 € tak zamestnávateľ hradí 275 € a zamestnanec 225 €).

Ako postupovať pre uplatnenie príspevku od zamestnávateľa za detský tábor v CK Slniečko?

Zamestnávateľ v internom predpise informuje zamestnancov o forme poskytnutia príspevku. Možnosti sú dve:

 1. Rekreačný poukaz (na spôsob dnes známych stravných lístkov)
 • zamestnávateľ vydá poukaz, ktorým následne uhradíte časť letného tábora alebo dovolenky,
 • súčasne je rekreačný poukaz ohraničený možnosťou uplatnenia len u stanovených poskytovateľov služieb, tzn., že poskytovateľ rekreácie musí mať uzavretú zmluvu s kartovou spoločnosťou, kde poukaz chcete uplatniť. V prípade letného tábora zakúpeného v CK Slniečko je možný aj tento druh platby. Sme zmluvným partnerom Gusto, Edenred, Up a Calio,
 • je vydávaný práve na konkrétnu fyzickú osobu a je neprenosný. Jeho platnosť je limitovaná koncom kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.
 1. Preplatenie na základe uhradenej faktúry

V prípade, ak zamestnanec vopred nepožiadal o rekreačný poukaz, oprávnené výdavky je potrebné zamestnávateľovi preukázať do 30 dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov (doporučujeme tak urobiť bezodkladne po skončení tábora). A teda:

 • zamestnanec zamestnávateľovi doručí faktúru za tábor vystavenú CK Slniečko, z ktorej bude zrejmé, že pobyt absolvovalo práve jeho dieťa a tak zamestnanec preukáže, že splnil podmienky definovania oprávnených výdavkov a odôvodnenosť ich preplatenia príspevkom na rekreáciu,
 • zamestnanec zamestnávateľovi spravidla predkladá aj potvrdenie o zaplatení rekreácie, a to napríklad vo forme výpisu z účtu.

Ak zvolí zamestnávateľ túto formu, tak zamestnanec uhradí letný tábor alebo dovolenku zo svojich financií a na základe vystavenej faktúry s menom zamestnanca mu zamestnávateľ uhradí časť platby.

V CK Slniečko odporúčame zamestnávateľom druhú možnosť - preplatenie na základe uhradenej faktúry. Táto možnosť je síce administratívnejšie náročnejšia, v konečnom dôsledku však môže ušetriť nemalé prostriedky. Kartové spoločnosti túto službu nerobia zadarmo:

 • kartová spoločnosť môže požadovať od zamestnanca poplatok za vydanie poukazu až do výšky 3% z hodnoty poukazu,
 • kartová spoločnosť požaduje províziu od poskytovateľa rekreácie za možnosť platby rekreačným poukazom až do výšky 13% z hodnoty poskytnutej rekreácie. Vzhľadom na túto skutočnosť viacerí poskytovatelia rekreácie neposkytujú možnosť platby rekreačným poukazom,
 • karty majú platnosť vždy do konca kalendárneho roku a nevyčerpaná hodnota prepadá v prospech poukazovej spoločnosti. 

Pokiaľ sa rozhodnete využiť váš rekreačný poukaz u nás, garantujeme vám kvalitný a nezabudnuteľný zážitok pre vaše dieťa v jednom z našich letných táborov. Využite príspevok na rekreáciu aj v roku 2024. Vyberte si zo širokej ponuky letných táborov a doprajte svojim deťom krásne strávené chvíle počas letných prázdnin.


Novinky a články

Aby vám neunikli novinky