zavrieť x

22.06.2021

3518

Aké budú letné tábory 2021 – Povinnosti a opatrenia

Leto je tu a my môžeme oslavovať! Po neuveriteľne náročnom roku pre všetkých a najmä pre deti, dostali letné tábory zelenú a môžu deťom ponúknuť vítanú „oddychovku“ a letnú zábavu.

Letné tábory 2021 sú povolené a my sme pre vás pripravili súhrn informácií a opatrení, ktoré je potrebné vedieť pred začiatkom letného tábora, a ktoré bude potrebné dodržiavať počas letného tábora. My v CK Slniečko sme pripravení zaviesť všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia, aby sme zabezpečili deťom bezpečné leto bez komplikácií. Situáciu neustále sledujeme a opatrenia konzultujeme s ÚVZSR a príslušnými RÚVZ.

Aké povinnosti má zákonný zástupca dieťaťa pred nástupom na letný tábor?

Negatívny výsledok RT - PCR testu

Všetci účastníci letného tábora /zotavovacieho podujatia/, vrátane animátorov, musia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Testovanie je pre deti bezplatné. Na test je potrebné sa objednať včas TU na stránke korona.gov.sk. Vo formulári zakliknúť kolónku „Idem na denný alebo pobytový tábor.“ Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre deti:

  • do 12 roku veku,
  • ktoré sú očkované (viac info TU),
  • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Tak ako každý rok, je potrebné pri nástupe na letný tábor predložiť Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdenie o bezinfekčnosti je písomné vyhlásenie rodiča alebo iného zákonného zástupcu a toto čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na letný tábor). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, najskôr jeden mesiac pred začiatkom letného tábora. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. 

Tak ako to bolo v lete 2020, tak aj toto leto bude do areálu zariadenia zamedzený prístup osôb, ktoré nie sú účastníkmi tábora. Keďže letný tábor býva zvyčajne uzavretou spoločnosťou dotkne sa to najmä rodičov. Avšak rozlúčiť sa pred bránami letného tábora skvele zvládli rovnako deti, ako aj rodičia minulý rok, veríme, že tento rok to zvládnu tiež.

Aké povinnosti má organizátor v letnom tábore?

  • povinnosť vykonávania vstupného zdravotného filtra u detí nad rámec zákona /meranie teploty/,
  • povinnosť vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
  • povinnosť zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej a aj prevádzkovej hygieny: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie pravidiel pri kašľaní a kýchaní, kontrola dodržiavania zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie, dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t. j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia, dôrazná opakovaná edukácia detí a personálu pred a v priebehu podujatia,
  • povinnosť organizovať výlety s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v danom okrese a podľa platných vyhlášok ÚVZ SR.
  • personál tábora je povinný taktiež predložiť negatívny výsledok RT – PCR testu, príp. potvrdenie o očkovaní, či prekonaní ochorenia COVID19.

V minulom roku sa nám aj vďaka zavedeným opatreniam v žiadnom tábore nepotvrdil výskyt ochorenia COVID-19. Veríme, že tieto sprísnené opatrenia nám pomôžu stráviť s deťmi bezpečné leto plné zážitkov, nových kamarátstiev, zábavy a spolu oslávime 25. narodeniny CK Slniečko. Sme tu pre Vaše deti už 25 rokov a bezpečnosť detí v táboroch bola vždy našou prioritou.

Aby mali vaši-naši táborníci bezpečné a pohodové leto s CK Slniečko, nič nezanedbáme a urobíme všetko preto, aby boli letné prázdniny opäť také, na aké boli deti zvyknuté.

f

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím