AKTUÁLNY PREHĽAD: Posledné voľné miesta so zľavou 👉 Letné tábory 2024 

Získali sme akreditáciu od Ministerstva školstva

Novinky 15.04.2024 703x

Náš vzdelávací program pre animátorov škôl v prírode bol úspešne akreditovaný Ministerstvom školstva! Tento program je špeciálne navrhnutý, aby pripravil animátorov na prácu s deťmi, posilnil ich schopnosti plánovať, realizovať a viesť animačné programy s dôrazom na pedagogické princípy a bezpečnosť.

Akreditácia vzdelávacieho programu znamená, že program spĺňa štandardy a požiadavky stanovené relevantným akreditačným orgánom, v tomto prípade Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. To zaručuje, že vzdelávací program je oficiálne uznávaný a jeho obsah je považovaný za kvalitný a vhodný pre určené vzdelávacie ciele. Akreditácia takisto zvyšuje dôveryhodnosť programu a umožňuje absolventom získať certifikáciu, ktorá je uznaná v profesionálnom svete, čo im môže pomôcť v kariérnom postupe alebo pri hľadaní pracovných príležitostí v danom odbore.

Vzdelávací program Príprava animátora na prácu s deťmi v školách v prírode, akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je zameraný na rozvoj:

  • osobnosti animátora,
  • jeho kompetencií v oblasti animácie pridelenej skupiny detí,
  • schopnosti realizovať animačný program v rámci detskej rekreácie na turnusoch škôl v prírode,
  • schopnosti sebareflexie a napredovania.

Hlavným cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu je pripraviť animátorov na to, aby dokázali v priebehu škôl v prírode kompetentne a úspešne

  • realizovať animačný program,
  • pracovať s pridelenou skupinou detí, a to s uplatnením všetkých relevantných prístupov, princípov, metód a zásad (prezentovaných v rámci vzdelávania), v bezpečnom a výchovnom prostredí.

 


Novinky a články

Aby vám neunikli novinky