zavrieť x

03.12.2018

1416

Takto pred rokom sme na našej web stránke zverejnili článok venovaný téme poisteniu proti insolventnosti cestovnej kancelárie. Dovoľte, aby sme na túto tému nadviazali v spojitosti s novou Európskou smernicou o zájazdoch a spojených cestovných službách a jej implementáciou do zákona o zájazdoch, ktorý vstupuje do platnosti k 1.1.2019. Čo táto zmena prinesie? A čo znamená pre spotrebiteľa?

Nová Európska smernica o zájazdoch a balíkoch cestovných služieb má v prvom rade zabezpečovať väčšiu ochranu spotrebiteľa pred úpadkom cestovnej kancelárie, ako aj jasnejšie informácie o ponúkanom produkte a jeho cene. Spotrebiteľ má jasne definované právo na informácie pred uzavretím zmluvy s cestovnou kanceláriou  a rovnako chráni práva spotrebiteľa pri zakúpení zájazdu prostredníctvom internetu čím posilňuje práva na zrušenie zájazdu zo strany spotrebiteľa.

Na Slovensku je smernica implementovaná do nového zákona o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu č. 170/2018 Z.z, ktorý v plnom rozsahu nahrádza zákon 281/2001 Z.z. Po novom, tak každý, kto ponúka viac ako jednu službu v cestovnom ruchu napríklad ubytovanie a dopravu bude vnímaný ako cestovná kancelária a musí tak tomu prispôsobiť svoje podnikanie. Zároveň je povinnosťou každej cestovnej kancelárie mať zabezpečenú ochranu voči úpadku formou poistenia proti insolventnosti. Hranica poistenia sa posúva z pôvodných 25% obratu na novú hranicu vo výške 30%.
Zákon posilňuje aj informačnú povinnosť cestovnej kancelárie voči spotrebiteľovi. Už od 1.1. bude súčasťou objednávky zájazdu (tábora, školy v prírode...) aj jednotný informačný formulár, ktorý poskytne súhrnnú informáciu o zájazde a cene za poskytnuté služby.

Európska smernica ako aj nový zákon tak v prvom rade chránia spotrebiteľa a jasne definujú kto a za akých podmienok môže zájazd organizovať. Vytvára rovnaké podmienky a povinnosti pre všetky cestovné kancelárie s cieľom skvalitniť úroveň cestovného ruchu a posilniť pozíciu spotrebiteľa, ale aj právnej istoty na strane obchodníkov.

Zákon, ktorý nadobúda účinnosť od začiatku roku 2019 sa priamo týka aj nás v Cestovnej kancelárií Slniečko a Vás našich zákazníkov. Letný detský tábor, škola v prírode, lyžiarsky zájazd či plavecký výcvik sú jasne definované ako zájazd a môže ich tak organizovať len cestovná kancelária, ktorá spĺňa vyššie uvedené pravidlá. Napriek tomu sa na Slovensku stretávame s tým, že tieto podujatia organizujú rôzne občianske združenia, kluby a iné subjekty, ktoré tak porušujú zákon o zájazdoch, ale v prvom rade hazardujú s vami ako spotrebiteľom.

CK Slniečko je na trhu cestovného ruchu dlhých 23 rokov a je dlhodobou jednotkou v poskytovaní detskej rekreácie. Prevažnú väčšinu spomenutých bodov z nového zákona vrátane poistenia úpadku sme spĺňali dávno pred tým, ako prešiel jeho návrh parlamentom Slovenskej republiky.

Buďte opatrní pri výbere zájazdu a presvedčte sa, že daný subjekt spĺňa podmienky je na jeho organizáciu.

f

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím