Nezabudnuteľné letné tábory so zľavou 35 €. Letné tábory 2024

Vzduchovky

Jednoduchá atrakcia pre fanúšikov a začínajúcich strelcov. Atrakciu tvoria vzduchovky a terčovnice. Pri streľbe je možné jednoducho nastaviť náročnosť podľa zdatnosti strelca. Atrakcia je určená pre dospelých a mládež nad 12 rokov.  

Vybavenie atrakcie:

  • 2 x zbraň
  • terčovnice
  • strelivo

Odporúčame:

ľahké letné oblečenie

Neodporúčame:

Tehotným ženám, srdcovo – cievnym pacientom a ľuďom trpiacim klaustrofóbiou. Atrakcia nie je určená osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Hra osobám mladším ako 18 rokov je povolená len v sprievode rodiča. Vstup je na vlastné riziko.  

Technické údaje:

  • Vekové rozhranie: 12 – 99 rokov
  • Váhové rozhranie: Nerozhoduje
  • Umiestnenie: Exteriér
  • Plocha na umiestnenie: minimálne 3 x 5
  • Kapacita: 1 až 2
  • Terén: rovný pevný terén

Bezpečnosť:

Pri dodržaní bezpečnostných pokynov je riziko minimalizované. Tak, ako pri väčšine športov, aj tu existuje riziko zranenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody a úrazy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s atrakciou.