AKTUÁLNY PREHĽAD: Posledné voľné miesta so zľavou 👉 Letné tábory 2024 

Nafukovacie kombo

Nafukovacie kombo je dvojitá šmýkalka s prekážkami. Okrem šmýkania sa ponúka deťom funkciu hradu s prekážkami. Dizajn atrakcie s motívom Angry Birds si deti okamžite zamilujú. Atrakcia je vhodná aj na väčšie spoločenské akcie.  

Odporúčame:

Ľahké letné oblečenie. Do atrakcie sa nesmie vstupovať s predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz alebo poškodiť atrakciu.

Neodporúčame:

Tehotným ženám, srdcovo – cievnym pacientom a ľuďom trpiacim klaustrofóbiou. Atrakcia nie je určená osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Hra osobám mladším ako 18 rokov je povolená len v sprievode rodiča. Vstup je na vlastné riziko.  

Technické údaje:

  • Vekové rozhranie: 3 – 12 rokov
  • Váhové rozhranie: 10 – 60kg
  • Umiestnenie: Interiér alebo exteriér
  • Plocha na umiestnenie: minimálne 6 x 5 x 5
  • Kapacita: 1 až 15
  • Terén: pevný a rovný povrch
  • Napájanie: prívod 230 V

Bezpečnosť:

Pri dodržaní bezpečnostných pokynov je riziko minimalizované. Tak, ako pri väčšine športov, aj tu existuje riziko zranenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody a úrazy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s atrakciou.