Limitovaná ponuka! Zľava na vybrané turnusy letných táborov. Letné tábory 2024

Aquazorbing

Aquazorbing je nafukovacia guľa z vodotesným zipsom. Po vstupe do atrakcie sa guľa nafúkne a zábava môže začať. Kráčanie po vodnej hladine alebo snaha stať pevne na nohách je naozaj náročná a bláznivá. K atrakcií je možné zapožičať aj nafukovací bazén.

Odporúčame:

Ľahké letné oblečenie alebo plavky. Do atrakcie sa nesmie vstupovať s predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz alebo poškodiť atrakciu.

Neodporúčame:

Tehotným ženám, srdcovo – cievnym pacientom a ľuďom trpiacim klaustrofóbiou. Atrakcia nie je určená osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Hra osobám mladším ako 18 rokov je povolená len v sprievode alebo pod dohľadom rodiča. Vstup je na vlastné riziko.  

Technické údaje:

  • Vekové rozhranie: 2 – 99 rokov
  • Váhové rozhranie: 10 – 100kg
  • Umiestnenie: Interiér alebo exteriér
  • Plocha na umiestnenie: minimálne 10 x 10
  • Kapacita: 1
  • Terén: pevný a rovný povrch
  • Napájanie: prívod 230 V

Bezpečnosť:

Pri dodržaní bezpečnostných pokynov je riziko minimalizované. Tak, ako pri väčšine športov, aj tu existuje riziko zranenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody a úrazy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s atrakciou.