Nezabudnuteľné letné tábory so zľavou 35 €. Letné tábory 2024

Airsoft

Atrakcia je určená pre nadšencov streleckých športov. Airsoft sa hrá v skupinách proti sebe, ale je možné si vyskúšať aj svoju streleckú mušku pri streľbe na vytýčené ciele. Ide o verné repliky skutočných strelných zbraní. Hra je určená pre dospelých a pre mládež nad 15 rokov.

Vybavenie atrakcie:

  • 16 x zbraň
  • ochranná prilba
  • strelivo

Odporúčame:

hrubšie oblečenie pri hre v skupinách proti sebe

Neodporúčame:

Tehotným ženám, srdcovo – cievnym pacientom a ľuďom trpiacim klaustrofóbiou. Atrakcia nie je určená osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Hra osobám mladším ako 18 rokov je povolená len v sprievode rodiča. Hra je na vlastné riziko.

Technické údaje:

  • Vekové rozhranie: 15 – 99 rokov
  • Váhové rozhranie: Nerozhoduje
  • Umiestnenie: Exteriér
  • Plocha na umiestnenie: minimálne 5 x 20
  • Kapacita: 1 až 16
  • Terén: členitý v prípade hry v tímoch proti sebe alebo rovný terén v prípade streľby na terče

Bezpečnosť:

Pri dodržaní bezpečnostných pokynov je riziko minimalizované. Tak, ako pri väčšine športov, aj tu existuje riziko zranenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody a úrazy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s atrakciou.