zavrieť x

08.02.2022

10064

O rekreačných poukazoch sa už toho popísalo mnoho a tak nám dovoľte v krátkosti zhrnúť to, čo vám tento zamestnanecký benefit prinesie a aké sú podmienky na jeho získanie.

Formou rekreačných poukazov chce štát podporiť cestovný ruch na Slovensku ako aj samotnú rekreáciu zamestnancov. Základnou podmienkou na získanie príspevku je byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer v spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami. Ďalšou podmienkou je minimálne 24 mesiacov trvajúci pracovný pomer. V prípade, že zamestnanec tieto podmienky nespĺňa je rozhodnutie o pridelení rekreačných poukazov na vôli zamestnávateľa. Na príspevok majú nárok aj zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Zamestnanec o daný benefit požiada zamestnávateľa a ten je povinný v prípade splnených podmienok mu vyhovieť. Príspevok na rekreáciu zamestnancov bol stanovený na 55 percent výšky oprávnených nákladov v maximálnej výške 275€ na zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas sa maximálna čiastka príspevku zníži na základe dohodnutého pracovného času.

Zamestnávateľ má na výber z dvoch možností vyplatenia príspevku a to formou rekreačných poukazov na spôsob dnešných stravných lístkov alebo formou preplatenia oprávnených výdavkov na základe predložených účtovných dokladov s označením zamestnanca.

Zamestnanec má nárok uplatniť poukazy aj na rekreáciu manželky alebo dieťaťa v letnom detskom tábore. Platnosť poukazov je vždy do konca kalendárneho roka. Uplatniť ich je možné len na Slovensku s podmienkou, že rekreácia musí trvať minimálne dve noci.

Rekreačný poukaz je možné uplatniť aj na rekreáciu detí v našich letných táboroch. Vyberiete si tábor, jednoducho online objednáte a po návrate dieťaťa z tábora predložíte zamestnávateľovi zmluvu s dokladom o zaplatení. Zamestnávateľ Vám následne preplatí až 50% nákladov, do maximálnej sumy 275€. S výberom tábora vám radi poradíme a radi poskytneme bližšie informácie.

Využite rekreačné poukazy na kúpu detského tábora v lete 2022. Tábory CK Slniečko sú teraz so zľavou až do 25€! Len do 31.3.!

f