AKTUÁLNY PREHĽAD: Posledné voľné miesta so zľavou 👉 Letné tábory 2024 

Do tábora bez potvrdenia od lekára

Novinky 11.01.2024 1813x

Od 1.1.2024 vošla do platnosti novela vyhlášky MZ SR č. 526/2007, ktorou sa ruší povinnosť predkladať potvrdenie od lekára. Toto potvrdenie predkladá rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa.

Predtým bolo povinnosťou, že zákonný zástupca musí predložiť potvrdenie od lekára, ktoré potvrdzovalo zdravotnú spôsobilosť ich detí zúčastniť sa letného tábora či školy v prírode. Táto povinnosť však bola zrušená novou vyhláškou, čo výrazne uľahčuje prípravu pred odchodom. Novela vyhlášky prináša nielen administratívne zjednodušenie, ale aj úsporu času pre rodičov, ktorí už nebudú musieť navštevovať lekára len kvôli potvrdeniu do letného tábora. Stále je nevyhnutné, aby rodičia poskytli všetky relevantné informácie o zdravotnom stave svojich detí.

Viac informácií o vyhláške nájdete TU

Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať dieťa, ak:

  • je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,
  • neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,
  • nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.

Skutočnosti uvedené v odseku 1 potvrdzuje rodič, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručník, opatrovník alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody alebo výkon detencie (ďalej len „zákonný zástupca“) vo vyhlásení zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršom ako jeden deň; vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený v prílohe č. 1.

Vybrať letný tábor

 


Novinky a články

Aby vám neunikli novinky