zavrieť x

30.05.2020

3147

AKÉ OPATRENIA NÁS ČAKAJÚ V LETNÝCH TÁBOROCH 2020? 

Na základe hygienicko-protiepidemických opatrení stanovených na zabezpečenie sezóny letnej detskej rekreácie 2020 Úradom verejného zdravotníctva vieme niektoré nové skutočnosti. Návrh na stanovenie počtu účastníkov zotavovacieho podujatia vychádza z posledného schváleného počtu osôb pre hromadné podujatia. Maximálny počet zúčastnených osôb zahŕňa deti, vedúcich, zdravotníkov, inštruktorov, prípadne personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a pod. do 300 osôb v prípade zotavovacích podujatí organizovaných v pevných objektoch.

Na letnom tábore by sa mali organizovať spoločné akcie pre všetkých v bezpečných odstupoch. Povinnosť nosenia rúšok by sa mala upraviť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, resp. uznesenia vlády. V prípade platnosti povinnosti nosenia rúšok na verejnosti by sa malo stanoviť ich použitie iba pri pohybe mimo areál tábora a voľnú prírodu.

Čo už zavedené máme?

Zotavovacie podujatia a iné podobné akcie pre deti sú upravené zákonom, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Všetky letné tábory prejdú počas sezóny kontrolou z RÚVZ. Predmetom kontroly sú od samotného zariadenia pre účely detskej rekreácie, cez personál, až po zdravotné záznamy zodpovedného zdravotníka, či pripravená izolačná miestnosť nutná v prípade potreby.

Od každého účastníka letného tábora sme doteraz vyžadovali prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré potvrdzuje písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca a nesmie byť staršie viac ako jeden deň pred začiatkom letného tábora. Toto prehlásenie budeme vyžadovať nielen od detí, ale aj od všetkých osôb zúčastňujúcich sa akcie.

Doteraz počas letných táborov prebiehala dôsledná sanitácia priestorov, prostredia a izieb a ani odteraz tomu nebude inak, s väčším dôrazom na hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletným papierom, tečúcou pitnou eventuálne teplou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami). Takisto platí dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie - umývanie rúk, po novom - použitie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní a nádche.

Čo bude pre nás nové?

Zvláštny dôraz sa bude klásť na vykonanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona (meranie teploty) aj u ostatných účastníkov akcie, ako aj na zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie. Súčasťou bude aj dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk umiestnený v priestoroch hygienických zariadení, jedálne, kuchyne, ošetrovne, izolácie a v priestoroch určených na zhromažďovanie.

Prímestské, resp. denné tábory nie sú legislatívou upravené. Nejedná sa o akcie pobytové, ale o akcie s dennou dochádzkou. Tieto akcie sa musia riadiť aktuálne platným uznesením vlády SR a mimoriadnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, a to vrátane povinnosti používania rúšok.

Zhrnutie

  • vstupná zdravotná prehliadka bude rozšírená o meranie teploty pri vstupe do tábora (vstup podmienený čestným vyhlásením a potvrdením od lekára), 
  • do areálu zariadenia bude zamedzený prístup osôb, ktoré nie sú účastníkmi tábora
  • budeme klásť väčší dôraz na osobnú hygienu všetkých účastníkov tábora a tiež na upratovanie všetkých prevádzkových priestorov s použitím dezinfekcie
  • zvýšená zdravotná starostlivosť zo strany zdravotníkov, monitorovanie zdravotného stavu detí a edukácia všetkých účastníkov tábora vo všeobecne platných protiepidemických opatreniach
  • obmedzenie programu, príp. výletov za účelom minimalizovania rizík
  • nosenie rúšok sa nebude vyžadovať vo vonkajších ani vnútorných priestoroch areálu/zariadenia, iba mimo neho, ak to bude situácia vyžadovať.

Počas celého pobytu sa budeme riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti. 

f

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím